dimarts, 21 d’octubre de 2008

Gruatges a grans parets

Cavall Bernat (fons GRAE)

Un cop més una iniciativa particular, en aquest cas encapçalada pel David López (i altres col·laboradors), ha impulsat un nou i important concepte pel que respecta a les maniobres de grua amb helicòpter, l'accés i la recollida de rescatadors directament a grans parets.

Degut a la complexitat i el compromís que aquestes operacions impliquen, feia temps que es parlava de millorar i desenvolupar una tècnica que fes que aquest tipus d'actuacions amb l'helicòpter, que sense ser freqüents, si cal realitzar de manera puntual a causa de la gravetat d'alguns sinistres, es desenvolupessin de manera clara i amb un plus de seguretat que tots desitjàvem. Aconseguint així, que tots els membres de l'equip que participem en el rescat (operador-pilot i rescatador) poguéssim valorar la viabilitat d'aquests tipus d'operacions amb una franja de seguretat molt més àmplia de la que teníem fins ara.
Simulacre Paret de Diables, Montserrat (fons GRAE)

Per arribar a complir aquests objectius la tasca no ha estat fàcil, comissions de treball, reunions, reflexions, disseny... i sobretot motivació per tirar endavant aquest projecte, ha fet que ara per ara, s'hagi consensuat una maniobra tipus que acompanyada d'un protocol de desenvolupament i les pràctiques necessàries, pot fer que consolidem una nova tècnica de treball amb la grua de l'helicòpter i un recurs més d'actuació, sens dubte una evolució.

Com he comentat es tracta d'una maniobra complexa i d'ús puntual que no s'ha de realitzar de manera indiscriminada, alguns dels requisits per dur-la a terme podrien ser:

  • Atenció a ferits que presenten patologies greus o molt greus i que estan localitzats en escenaris inaccessibles en un curt plaç de temps amb recursos convencionals.
  • Accés a escenaris verticals (reunions sòlides...) on el rescatador pot assegurar-se amb total garantia.
  • Consens per part de tot l'equip pilot-operador-rescatador de la viabilitat de la maniobra sense marge a dubte.
  • Disposició per part del rescatador de tots els recursos i materials per ser autònom i eficient un cop l'helicòpter el deixi a la paret.

    Pràctica formativa a les Portelles (Montserrat)