dijous, 13 de novembre de 2008

Ferrada Regina, simulacre de rescat

Durant les jornades pràctiques d'aquest mes, hem efectuat una simulació de rescat d'una persona que pateix un accident, durant la realització de la famosa via ferrada Regina, a la paret d'Oliana (Alt Urgell). Ens plantegem l'exercici de manera que l'actuació no es pot realitzar amb helicòpter, i hem d'efectuar un rescat amb maniobres de descens de llitera des del lloc on es troba l'accidentat, que hem situat en un punt mig del recorregut de la llarga ferrada, uns 25m per sobre del conegut pont penjat.


L'equip de treball el configurem 8 persones (7 GRAEs + metgessa). Plantegem la maniobra de manera que el nostre primer objectiu, és arribar amb la llitera al coll que forma la gran agulla, per així efectuar el descens pel recorregut de la pròpia via. Per aconseguir això, efectuem una despenjada guiada de la llitera fins la capçalera del pont penjat, situada en l'agulla i des d' allà donem continuitat a la maniobra realitzant una despenjada directa, en aquest cas amb potó per tal de facilitar la progressió en descens, fins a coll.
A partir del coll i seguint el recorregut de la ferrada fins la seva base, efectuem un total de 8 despenjades amb la llitera en vertical, sempre acompanyada de portó.
Les cordes utilitzades (tractora i assegurança) són de 40m, cosa que facilita un descens àgil i segur. L'inconvenient d'utilitzar cordes massa llargues en aquest tipus d'actuacions radica, en que la sinuositat del recorregut fa que les maniobres estiguin exposades a frecs importants de les cordes, caiguda de pedres, branques...

Per tal d'efectuar les despenjades utilitzem l'Stop per la corda tractora i el Grigri per la corda de seguretat , descensors recomanats per aquestes finalitats, que junt amb l'us imprescindible de desviadors i homes politja fem que els recorreguts de les cordes siguin el més nets possible.

Com a punts d'ancoratge de les capçaleres i dels desviadors utilitzem els de la pròpia via cosa que facilita la fluidesa de les maniobres, junt amb la coordinació de l'equip de treball en que dos rescatadors sempre s'avancen al recorregut per tal de recepcionar la llitera en una nova instal·lació i alhora donar continuïtat.

Reflexions...

  • Les maniobres en despenjada fraccionada (no directa) requereixen un important número de rescatadors, un mínim de 7 seria necessari per tal d'efectuar recorreguts d'algun centenar de metres.

  • S'ha de tenir la precaució de no iniciar la mobilització dels ferits fins que la maniobra i els objectius no estiguin ben establerts: recorregut, situació de les capçaleres i dels rescatadors..., la llitera "un cop es belluga no ha de parar".

  • La llitera sempre ha d'anar acompanyada del portó i el sanitari ha de seguir el seu recorregut per tal de vetllar per l'atenció dels ferits, recordem que aquest tipus de maniobres poden ser de llarga durada (algunes hores).

  • Atenció a la caiguda de pedres, frecs de les cordes... anticipar-se als recorreguts per tal de prevenir aquests problemes.