dissabte, 14 de març de 2009

Simulacre a Vallter


Un nou simulacre de rescat en allau de tres víctimes sepultades, a l'estació d'esquí de Vallter, ens va permetre posar en pràctica i insistir en el procès de consolidació, de tots aquells coneixements que cal assolir, per tal de ser efectius en la gestió i atenció de víctimes en grans allaus amb diverses persones accidentades.

La col·laboració amb l'estació d'esquí ens va permetre recrear un escenari on la pràctica es va desenvolupar de manera idònia i efectiva, amb la integració dels efectius de la pròpia estació per la realització del simulacre.


Com ja vam efectuar en anteriors exercicis, el supòsit es va desenvolupar seguint una seqüència pautada d'arribada dels recursos, tant de rescat, com els sanitàris, per així, poder analitzar tot el procès d'activació i actuació dels efectius tal i com hi accedeixen a l'escanari de l'accident.

Preparació del material sanitari

Recerca amb ARVA, RECCO i línies de sondatge vam permetre la localització ràpida de les víctimes i la seva atenció immediata en el lloc de l'accident.

Línia de recerca amb sondes i els palejadors

Cal dir, que un cop més, els companys del GRAE d'Olot ens van organitzar una activitat de manera impecable i molt ben treballada, en una temàtica que cal dominar com a integrants d'un col·lectiu dedicat al rescat de muntanya.

Debrieffing a posteriori, imprescindible!!!