dimarts, 21 d’octubre de 2008

Gruatges a grans parets

Cavall Bernat (fons GRAE)

Un cop més una iniciativa particular, en aquest cas encapçalada pel David López (i altres col·laboradors), ha impulsat un nou i important concepte pel que respecta a les maniobres de grua amb helicòpter, l'accés i la recollida de rescatadors directament a grans parets.

Degut a la complexitat i el compromís que aquestes operacions impliquen, feia temps que es parlava de millorar i desenvolupar una tècnica que fes que aquest tipus d'actuacions amb l'helicòpter, que sense ser freqüents, si cal realitzar de manera puntual a causa de la gravetat d'alguns sinistres, es desenvolupessin de manera clara i amb un plus de seguretat que tots desitjàvem. Aconseguint així, que tots els membres de l'equip que participem en el rescat (operador-pilot i rescatador) poguéssim valorar la viabilitat d'aquests tipus d'operacions amb una franja de seguretat molt més àmplia de la que teníem fins ara.
Simulacre Paret de Diables, Montserrat (fons GRAE)

Per arribar a complir aquests objectius la tasca no ha estat fàcil, comissions de treball, reunions, reflexions, disseny... i sobretot motivació per tirar endavant aquest projecte, ha fet que ara per ara, s'hagi consensuat una maniobra tipus que acompanyada d'un protocol de desenvolupament i les pràctiques necessàries, pot fer que consolidem una nova tècnica de treball amb la grua de l'helicòpter i un recurs més d'actuació, sens dubte una evolució.

Com he comentat es tracta d'una maniobra complexa i d'ús puntual que no s'ha de realitzar de manera indiscriminada, alguns dels requisits per dur-la a terme podrien ser:

 • Atenció a ferits que presenten patologies greus o molt greus i que estan localitzats en escenaris inaccessibles en un curt plaç de temps amb recursos convencionals.
 • Accés a escenaris verticals (reunions sòlides...) on el rescatador pot assegurar-se amb total garantia.
 • Consens per part de tot l'equip pilot-operador-rescatador de la viabilitat de la maniobra sense marge a dubte.
 • Disposició per part del rescatador de tots els recursos i materials per ser autònom i eficient un cop l'helicòpter el deixi a la paret.

  Pràctica formativa a les Portelles (Montserrat)

Curs GRAE Muntanya 2008

Per fi es fa realitat una de les velles reclamacions del col·lectiu GRAE, almenys per part dels més antics, la de rebre algun tipus de formació reglada per tal de complementar la rutina d'exercicis i pràctiques que es realitzen periòdicament durant el transcurs de l'any.
Aquest any i degut a circumstàncies vàries, s'ha pres com a model ofertar un bloc formatiu continu, semblant al Curs que els GRAEs de l'última convocatòria van rebre com a formació de nova incorporació, la filosofia a seguir ha estat la d'intentar unificar criteris de manera homogènia en tot el conjunt del col·lectiu professional, que recordem té l'obligació de realitzar aquest curs.


Simulacre de rescat en paret a Perles (Alt Urgell)

A pesar de les poques novetats que s'han introduït, del disseny general del curs, i d'altres variables que cal ajustar, la valoració que puc fer des del meu prisma és altament positiva, crec que ara que s'ha col·locat aquesta primera pedra és el moment de començar a planificar l'any vinent amb un calendari més estructurat i assequible per la gent, amb la introducció de temàtiques noves que facin evolucionar el grup cap a allà on volem tots que vagi, en la millora qualitativa en les actuacions i en la seguretat en les operacions de rescat.

Simulacre de rescat en cavitats. Avenc dels Esquirols (Serra de l'Ordal)

dijous, 9 d’octubre de 2008

Accidents fora via


Cada cop són més les actuacions que van més enllà del concepte clàssic del rescat de muntanya pròpiament dit, els anomenats rescats tecnològics o els relacionats amb la mobilitat augmenten any rere any. Els accidents fora via de vehicles o accidents de trànsit succeits en entors de difícil accés, requereixen molts cops la utilització del recurs especialitzat GRAE, per així, facilitar i complementar les tasques de rescat, a que els Bombers d'arreu de Catalunya donen resposta.

Les característiques que poden donar peu a l'actuació en aquests tipus de serveis vindrien marcades per diferent raons:
 1. Dificultats tècniques d'accés dels grups d'emergències locals a la zona de l'accident si es confirma la presència de ferits.
 2. Difícil o impossibilitat d'accés dels vehicles d'emergència al lloc de l'accident.
 3. Escenaris de risc especial pels grups d'intervenció (verticalitat, fred, atmosferes tòxiques...)
 4. Requeriment d'un recurs sanitari efectiu in situ.
 5. Previsió d'una mobilització complexa dels ferits. Terrenys inestables, verticals amb grans desnivells..., sol·liciten d'un gran nombre de gent per fer una evacuació i no garanteixen la correcta mobilització dels ferits.
 6. La necessitat de materials tècnics especials per tal de realitzar evacuacions, especialment les lliteres de rescat.
Entre d'altres alguna de les avantatges que l'activació comporta poden ser:
 1. Accesibilitat ràpida i efectiva dels equips sanitaris i de rescat a l'escenari de l'accident.
 2. Suport i col·laboració amb els equips d'emergència de la zona.
 3. Possibilitat d'evacuació de ferits in situ amb maniobres de grua d'helicòpter... sempre i quan les condicions ho permetin.
 4. El trasllat de ferits amb patologies greus de manera ràpida i efectiva fins a l'hospital o el recurs sanitari més proper...
Camilla de rescat TSL