dijous, 9 d’octubre de 2008

Accidents fora via


Cada cop són més les actuacions que van més enllà del concepte clàssic del rescat de muntanya pròpiament dit, els anomenats rescats tecnològics o els relacionats amb la mobilitat augmenten any rere any. Els accidents fora via de vehicles o accidents de trànsit succeits en entors de difícil accés, requereixen molts cops la utilització del recurs especialitzat GRAE, per així, facilitar i complementar les tasques de rescat, a que els Bombers d'arreu de Catalunya donen resposta.

Les característiques que poden donar peu a l'actuació en aquests tipus de serveis vindrien marcades per diferent raons:
  1. Dificultats tècniques d'accés dels grups d'emergències locals a la zona de l'accident si es confirma la presència de ferits.
  2. Difícil o impossibilitat d'accés dels vehicles d'emergència al lloc de l'accident.
  3. Escenaris de risc especial pels grups d'intervenció (verticalitat, fred, atmosferes tòxiques...)
  4. Requeriment d'un recurs sanitari efectiu in situ.
  5. Previsió d'una mobilització complexa dels ferits. Terrenys inestables, verticals amb grans desnivells..., sol·liciten d'un gran nombre de gent per fer una evacuació i no garanteixen la correcta mobilització dels ferits.
  6. La necessitat de materials tècnics especials per tal de realitzar evacuacions, especialment les lliteres de rescat.
Entre d'altres alguna de les avantatges que l'activació comporta poden ser:
  1. Accesibilitat ràpida i efectiva dels equips sanitaris i de rescat a l'escenari de l'accident.
  2. Suport i col·laboració amb els equips d'emergència de la zona.
  3. Possibilitat d'evacuació de ferits in situ amb maniobres de grua d'helicòpter... sempre i quan les condicions ho permetin.
  4. El trasllat de ferits amb patologies greus de manera ràpida i efectiva fins a l'hospital o el recurs sanitari més proper...
Camilla de rescat TSL