dimarts, 21 d’octubre de 2008

Curs GRAE Muntanya 2008

Per fi es fa realitat una de les velles reclamacions del col·lectiu GRAE, almenys per part dels més antics, la de rebre algun tipus de formació reglada per tal de complementar la rutina d'exercicis i pràctiques que es realitzen periòdicament durant el transcurs de l'any.
Aquest any i degut a circumstàncies vàries, s'ha pres com a model ofertar un bloc formatiu continu, semblant al Curs que els GRAEs de l'última convocatòria van rebre com a formació de nova incorporació, la filosofia a seguir ha estat la d'intentar unificar criteris de manera homogènia en tot el conjunt del col·lectiu professional, que recordem té l'obligació de realitzar aquest curs.


Simulacre de rescat en paret a Perles (Alt Urgell)

A pesar de les poques novetats que s'han introduït, del disseny general del curs, i d'altres variables que cal ajustar, la valoració que puc fer des del meu prisma és altament positiva, crec que ara que s'ha col·locat aquesta primera pedra és el moment de començar a planificar l'any vinent amb un calendari més estructurat i assequible per la gent, amb la introducció de temàtiques noves que facin evolucionar el grup cap a allà on volem tots que vagi, en la millora qualitativa en les actuacions i en la seguretat en les operacions de rescat.

Simulacre de rescat en cavitats. Avenc dels Esquirols (Serra de l'Ordal)