dilluns, 9 de juny de 2008

Simulacre de rescat a la Paret d'Ecos. Montserrat. Catalunya


Simulació de rescat de dos escaladors que pateixen un accident mentre realitzaven una ascensió. Es tracta d'un ferit amb una patologia lleu candidat a ser mobilitzat amb un triangle d'evacuació i un ferit de més consideració que requereix ser mobilitzar amb la camilla de rescat.L'accés dels equips de socors i rescat junt amb tot el material necessari és transportat amb helicòpter fins al cim de la agulla característica. Els primers equips organitzem l'escenari de reduïdes dimensions per tal de rebre la resta de l'equip:


 1. establim un niu de concentració de material i del personal que deixa l'helicòpter

 2. assegurem l'escenari de la capçalera amb un passamà de corda (línia de vida)

 3. plantegem les instal·lacions que serviran com a capçalera de rescat i corda d'instal·lació.

 4. instal·lem els punts d'ancoratge de la capçalera (5 "Multi montis") per tal d'efectuar la instal.lació tractora, d'assegurança i la d'accés als accidentats.

Rescat de ferit encamillat
 1. Accés de rescatador a accidentat (1ª valoració): Taladro + material sanitari bàsic


 2. Accés de sanitari si és viable (estabilització): Material sanitari avançat.


 3. Descens en despenjada de rescatador amb la camilla de rescat (mobilització): Cordes de seguretat i tractora amb Evak.

 4. Encamillat en paret, immobilització i estabilització.


 5. Remunt del ferit encamillat en horitzontal i amb portó traccionant amb l'Evak.
Rescat de ferit amb triangle d'evacuació + fernokit 1. Accés de rescatador a accidentat (1ªvaloració): Taladro + material sanitari bàsic.


 2. Accés de sanitari si es viable (estabilització): Material sanitari avançat.


 3. Descens de rescatador per corda d'instal.lació amb triangle d'evacuació i fernokit: cordes de seguretat i tractora.

 4. Col.locació de triangle d'evacuació, immobilització i estabilització.

 5. Remunt del ferit i portó amb sistema de polipast (1/5 viable)


Conclusions • Limitacions de l'helicòpter alhora de transportar a personal i material degut a condicions climàtiques adverses.

 • Necessitat d'un important número de gent alhora d'abordar situacions similars reals.

 • Dificultat de coordinar grans grups alhora d'actuar, cal establir tasques i rols previs.

 • Dimensionar el material en escreix, sempre manquen: bagues, mosquetons i cordes.

 • Valorar si és possible accedir als accidentats (amb corda d'instal·lació) en una vertical desplaçada a la seva per tal d'evitar el sobreaccident per caiguda de pedres.

 • Protegir el recorregut de les cordes: reinstal·lar, cantoneres, desviadors, homes politja...

 • Tractora amb Evak: ideal per encamillats en paret i remuntades pausades, podem pujar a la vegada portó si minimitzem frecs i resistències importants.

 • Tractora amb polipast 1/5: suficient per pujar ferit i rescatador alhora amb 3 individus a la capçalera.

 • Tractora amb contrapés directe: insuficient i no recomanable en verticals amb frecs, poc efectiu i no segur. Les remuntades són sense portó.

 • Mobilització amb triangle d'evacuació: no recomanable en remuntades llargues (molt incòmode), millor en despenjades.

 • Immobilització amb fernokit i collaret: molt recomanable, molt bona opció en encamillats degut a la imposibilitat de col·locar el ferit en el matalàs de buit. Alhora d'utilitzar-lo amb el triangle cal col·locarlo de manera que sigui el més efectiu possible, a modo d'immobilització de fortuna.

 • Necessitat que l'equip sanitari pugui arribar als ferits prèvia mobilització.

 • .....

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada